Hướng dẫn

Hướng dẫn cách rang đậu phộng bằng máy rang Ngọc Châu 1,5kg


Hướng dẫn cách cách sử dụng máy rang cafe 400g có đo nhiệt độ


Hướng dẫn cách cách sử dụng máy rang Ngọc Châu 3kg, rang đậu đen 


Hướng dẫn cách cách sử dụng máy rang Ngọc Châu 3kg, rang đậu xanh 


Hướng dẫn cách cách sử dụng máy rang Ngọc Châu 5kg, rang gạo lứt